Kreatif!!? - Arca Haiwan Dari Perkakasan Harian
Dengan hanya menggunakan perkakasan harian, Sayaka Ganz telah menghasilkan arca binatang yang sangat awesome. 

Walaupun menggunakan perkakasan yang bernilai tetapi dengan kekreatifan Sayaka Ganz, dia dapat menjadi objek tersebut bernilai sehingga $12,000 USD.
-Sumber-

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Artikel Lain!!?